You are currently viewing Wspólnota Mieszkaniowa Dmochowskiego 2 poszukuje wykonawcy remontu klatki schodowej.

Wspólnota Mieszkaniowa Dmochowskiego 2 poszukuje wykonawcy remontu klatki schodowej.

Zakres prac:

malowanie klatek schodowych z renowacją balustrad i poręczy oraz ukrycie instalacji w ścianach lub tam gdzie będzie to niemożliwe zabudowa ekranami,

– likwidacja lamperii, z zastosowaniem farb zmywalnych nowej generacji,

– kolor jasny jednakowy na ścianach i suficie, no. biały ekri,

– uzupełnienie uszkodzonych płytek,

– naprawa obróbek, posadzki i balustrad balkoników,

– renowacja podłogi z lastryko istniejącej oraz odkrycie co znajduje się pod kaflami prowadzącymi do wyjścia na podwórko (jeśli pod kaflami jest lastryko to renowacja również tej części).

Klatki można obejrzeć codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w godzinach od 7.00-15.00 kontakt 883 993 371

I. Termin składania ofert: do 21 grudnia 2022 r. do godziny 15.00
II. Termin wykonania zamówienia: 2023 r. do uzgodnienia.
III. Miejsce składania ofert:
GRS Sp. z o.o.
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lok. 12H
tel. 883 993 371
e-mail: info@report.pl
IV. Ofertę prosimy przesłać na adres e-mail: info@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Dmochowskiego 2 – Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych”. Preferujemy składanie ofert w formie elektronicznej.
V. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Wskazanie minimum 3 adresów realizacji podobnych prac w Warszawie.
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
VI. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 16 stycznia 2023 r.
VII. Przystąpienie do remontu jest uzależnione od akceptacji kosztów remontu klatki schodowej przez Wspólnotę Mieszkaniową.
VIII. Zarząd zastrzega możliwość spotkania z wybranymi oferentami.

 

Dodaj komentarz