report nieruchomości

Awarie

report nieruchomości

warszawa

Uwaga: Koszty napraw awarii powstałych z winy lokatora pokrywa on na własny koszt. Ogólne uszkodzenie np. instalacji domofonowej pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa, natomiast uszkodzenie aparatu w lokalu może być usunięte odpłatnie na koszt właściciela lokalu.

Wspólnota mieszkaniowa odpowiada jedynie za awarie urządzeń w częściach wspólnych. Jeśli potrzebujesz zakręcić np. główny zawór wody skontaktuj się z Administratorem lub Zarządem Wspólnoty (osoby znajdujące się w Zarządzie znajdują się na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych).

Drobne awarie takie jak wymiana np. żarówki należy zgłaszać Gospodarzowi domu lub administracji pod numerem 883 993 371

112 Europejski numer alarmowy

999 Pogotowie Ratunkowe

998 Straż Pożarna

997 Policja

986 Straż Miejska (Warszawa)

992 Pogotowie gazowe

821 52 11 Pogotowie energetyczne

993 Pogotowie ciepłownicze

994 Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne

196 56 Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

987 Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego

800 777 770 Infolinia – ostre dyżury szpitalne

800 200 300 lub  Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych + 48 608 599 999 turystów – TOURIST EMERGENCY LINE

masz jakieś pytanie?Skontaktuj się z nami!