report nieruchomości

Awarie

report nieruchomości

Otwock

Uwaga: Koszty napraw awarii powstałych z winy lokatora pokrywa on na własny koszt. Ogólne uszkodzenie np. instalacji domofonowej pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa, natomiast uszkodzenie aparatu w lokalu może być usunięte odpłatnie na koszt właściciela lokalu.

Wspólnota mieszkaniowa odpowiada jedynie za awarie urządzeń w częściach wspólnych. Jeśli potrzebujesz zakręcić np. główny zawór wody skontaktuj się z Administratorem lub Zarządem Wspólnoty (osoby znajdujące się w Zarządzie znajdują się na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych).

Drobne awarie takie jak wymiana np. żarówki należy zgłaszać Gospodarzowi domu lub administracji pod numerem 883 993 371  

Za dodatkową opłatą pod numerem 798  261  620  pracownicy 

MD- Group świadczą usługi „ Złotej Rączki w Państwa mieszkaniach”

997  22 779-40-91 Policja    

112 (z telefonów komórkowych)

998 22 718-16-40 Straż Pożarna    

112 (z telefonów stacjonarnych)

999 Pogotowie Ratunkowe 

991 Pogotowie Energetyczne         

992 Pogotowie Gazowe    

22 667-30-73 do 78                 

22 778-26-00 Szpital Powiatowy    

22 779-33-94,  22 779-48-78 Pogotowie Wodno- Kanalizacyjne    

   

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

NIP Urzędu Miasta Otwocka 532-18-75-779, REGON Urzędu Miasta Otwocka 000592851

NIP Miasta Otwocka 532-10-07-014,  REGON Miasta Otwocka 013268770

tel: 22 779-20-01; fax. 22 779-42-25
e-mail: umotwock@otwock.pl

https://otwock.pl/

Urząd Miasta Karczew

  1. Warszawska 28 22 780-65-16     22 780-65-36

Centrala:

tel. (22) 780 65 16

tel. (22) 780 76 41

tel. (22) 780 75 68

tel. (22) 780 61 66

tel. (22) 780 65 68

tel. (22) 780 63 38

fax (22) 780 75 53

e-mail: um@karczew.pl

www.karczew.pl

masz jakieś pytanie?Skontaktuj się z nami!