You are currently viewing Poszukujemy wykonawcy remontu elewacji budynku Dmochowskiego 2 (bez docieplenia)

Poszukujemy wykonawcy remontu elewacji budynku Dmochowskiego 2 (bez docieplenia)

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Termin składania ofert: do 27.01.2023 do godziny 16.00
II. Miejsce składania ofert:
GRS Sp. z o.o.
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lok. 126H
tel. 883 993 371
e-mail: info@report.pl
III. Zakres robót:
Renowacja elewacji budynku z naprawą pęknięć i rys na elewacji. Budynek trzypiętrowy + poddasze użytkowe (bez docieplenia).
IV. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

Rzut budynku na mapie google

Rzut z wymiarami geoprtal

V. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Przewidywalny okres wykonania przedmiotu zamówienia (np. 2 miesiące)
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Oferty w formie elektronicznej prosimy przesłać na poniższy adres e-mail: info@report.pl
VI. Przystąpienie do remontu jest uzależnione w szczególności od kosztów inwestycji i decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

Zarząd zastrzega możliwość spotkania z wybranymi oferentami.

Dodaj komentarz