You are currently viewing Poszukujemy wykonawcy remontu piwnicy

Poszukujemy wykonawcy remontu piwnicy

ZAPYTANIE OFERTOWE: Poszukujemy wykonawcy remontu piwnic w kamienicy Kazimierzowska 79 Oficyna.

I. Termin składania ofert: do 31.03.2023 do godziny 16.00

II. Adres administracji:
GRS Sp. z o.o.
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lok. 126H
tel. 883 993 371
e-mail: info@report.pl

III. Zakres robót:
Zbicie starego tynku i uzupełnienie nowym tynkiem. Wyrównanie ścian bez gładzi i pomalowanie na kolor biały.

IV. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po telefonicznym umówieniu.

V. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z materiałami zawierająca:
Przewidywalny okres wykonania przedmiotu zamówienia (np. 2 miesiące)
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Oferty w formie elektronicznej prosimy przesłać na poniższy adres e-mail: info@report.pl

Zarząd zastrzega możliwość spotkania z wybranymi oferentami.

Dodaj komentarz