You are currently viewing Rozwiązanie konkursu na remont klatek schodowych

Rozwiązanie konkursu na remont klatek schodowych

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Dmochowskiego 2 zakończył wybór wykonawcy remontu klatki schodowej i prowadzi rozmowy z firmą
Bruk – Pol Trans.

Bardzo dziękujemy za złożenie ofert pozostałym oferentom.

Dodaj komentarz