You are currently viewing Ochrona przed podwyżkami cen gazu.

Ochrona przed podwyżkami cen gazu.

Zgodnie z ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.*

Zobacz więcej …

Dodaj komentarz