You are currently viewing  „Jak skutecznie zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie Art. 31”

 „Jak skutecznie zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie Art. 31”

Jak zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art. 31 ustawy o własności lokali?

Art. 31. Zebrania ogółu właścicieli lokali:
a) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę,
któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony
w art. 18 ust. 1,
b) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej
1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd
lub zarządcę, któremu
zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.

Wniosek o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej może zostać złożony przez właścicieli lokali, którzy dysponują co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej. Jeśli spełniasz ten wymóg i chcesz zwołać zebranie, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1: Przygotowanie wniosku
Przygotuj wniosek o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Powinien zawierać tytuł „Wniosek o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art. 31 ustawy o własności lokali”, a także Twoje dane osobowe oraz informacje dotyczące Twojego lokalu, takie jak numer i powierzchnia. Wniosek musi być czytelny i klarowny.

Krok 2: Zbieranie podpisów
Skontaktuj się z innymi właścicielami lokali w budynku i przedstaw im swój wniosek. Poproś o ich podpisy pod wnioskiem. Upewnij się, że zbierasz podpisy od osób, które również mają co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.

Krok 3: Złożenie wniosku
Złóż wniosek do zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Możesz to zrobić osobiście, wysyłając go pocztą lub przekazując za pośrednictwem innych właścicieli lokali. Upewnij się, że wniosek jest dostarczony do zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Krok 4: Potwierdzenie otrzymania wniosku
Po złożeniu wniosku poproś zarząd o potwierdzenie jego otrzymania. W ten sposób będziesz mieć pewność, że Twój wniosek został dostarczony i przyjęty.

Krok 5: Zwołanie zebrania
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek zwołać zebranie w odpowiednim terminie, który wynika z ustawy o własności lokali. Upewnij się, że otrzymasz zaproszenie na zebranie i poinformuj również innych właścicieli lokali o jego terminie i celu.
Wniosek o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art. 31 ustawy o własności lokali to ważne narzędzie, które pozwala właścicielom lokali wnieść swoje głosy i podejmować decyzje dotyczące nieruchomości wspólnej. Pamiętaj, że by zwołać zebranie, musisz spełniać wymogi dotyczące minimalnej liczby udziałów w nieruchomości wspólnej.

Argumentem pozwalającym zwołać zebranie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art. 31 ustawy o własności lokali jest to, że jest to prawo właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej. Jeśli Zarząd nie chciałby zwołać zebrania, właściciele mają prawo do zwołania go samodzielnie na podstawie swojego prawa udziałowego.

Wniosek w załączniku. Bardzo ważne musi być przynajmniej 1/10 udziałów zgodnie z https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940850388/U/D19940388Lj.pdf

Dodaj komentarz