You are currently viewing 15 kwietnia 2024 r. firma PROGRES Maciej Borowiecki wstrzymała wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Otwocka. 

15 kwietnia 2024 r. firma PROGRES Maciej Borowiecki wstrzymała wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Otwocka. 

15 kwietnia 2024 r. firma PROGRES Maciej Borowiecki wstrzymała wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Otwocka, naruszając tym samym warunki umowy zawartej z Miastem. 

W związku z zaistniałą sytuacją niezwłocznie podjęto działania zmierzające do zorganizowania zastępczego odbioru odpadów od Mieszkańców Otwocka. Niestety wybór nowej firmy oraz logistyka związana z wejściem na rynek otwocki zajmie kilka dni. Dlatego do tego czasu podjęto następujące kroki:

• miejski PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1, jest otwarty codziennie w godz. 7.00 – 19.00,

• na osiedla zostały podstawione w trybie awaryjnym kontenery na odpady,

• grupa remontowo – porządkowa ZGM została przekierowana do pomocy w utrzymaniu czystości i porządku przy altanach śmietnikowych.Prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość oraz ograniczenie wytwarzanej ilości odpadów przy jednoczesnej segregacji na najwyższym możliwym poziomie. Miasto dołoży wszelkich starań, by odbiór odpadów został przywrócony jak najszybciej.

Dowiedz się więcej …

Lub na stronie miasta Otwocka ….

Dodaj komentarz