You are currently viewing Wspólnota Mieszkaniowa Dmochowskiego 2 poszukuje wykonawcy remontu posadzki klatki schodowej.

Wspólnota Mieszkaniowa Dmochowskiego 2 poszukuje wykonawcy remontu posadzki klatki schodowej.

Zakres prac:

– uzupełnienie uszkodzonych płytek,

– naprawa posadzki,

– renowacja podłogi z lastryko istniejącej oraz odkrycie co znajduje się pod kaflami prowadzącymi do wyjścia na podwórko (jeśli pod kaflami jest lastryko to renowacja również tej części). Jeśli lastryko nie nadaje się do renowacji ułożenie płytek.

Klatki można obejrzeć codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w godzinach od 7.00-15.00 kontakt 883 993 371

I. Termin składania ofert: do 16 stycznia 2022 r. do godziny 15.00
II. Termin wykonania zamówienia: 2023 r. do uzgodnienia.
III. Miejsce składania ofert:

GRS Sp. z o.o.
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lok. 12H
tel. 883 993 371
e-mail: info@report.pl

IV. Ofertę prosimy przesłać na adres e-mail: info@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Dmochowskiego 2 – Oferta na wykonanie remontu posadzki”. Preferujemy składanie ofert w formie elektronicznej.
V. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Wskazanie adresu realizacji podobnych prac.
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
VI. Oferty zostaną rozpatrzone przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 23 stycznia 2023 r.
VII. Przystąpienie do remontu jest uzależnione od akceptacji kosztów remontu posadzki przez Wspólnotę Mieszkaniową.
VIII. Zarząd zastrzega możliwość spotkania z wybranymi oferentami.

Dodaj komentarz