You are currently viewing Podwyżka cen wody dla mieszkańców Warszawy

Podwyżka cen wody dla mieszkańców Warszawy

Od 27.01.2023 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą za wodę i ścieki:

  • 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł w pierwszym roku obowiązywania opłaty

  • 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł w drugim roku

  •  4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł w trzecim roku.

Według nowej zatwierdzonej taryfy cena świadczonych przez MPWiK usług wzrośnie w pierwszym roku o 10,5%, w drugim roku o 5,3%, a w trzecim 4,5%.

Źródło: warszawa19115.pl

Dodaj komentarz