You are currently viewing Płatne parkowanie na Mokotowie – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Płatne parkowanie na Mokotowie – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona na terenie części dzielnicy ponad dekadę temu. Objęła wtedy powierzchnię 1,1 km2. Teraz strefa obejmie kolejne rejony dzielnicy Mokotów począwszy od 2 stycznia 2023 roku. Na ulicach pojawi się 116 dodatkowych parkomatów (oprócz już działających na terenie “starej” SPPN), trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Mokotowie strefa płatnego parkowania obejmie łącznie 85 ulic, alei i placów mających status drogi publicznej. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Zobacz więcej …

Dodaj komentarz