You are currently viewing Ogłoszenie sprzedaży poddasza do adaptacji o powierzchni 34,72 m2

Ogłoszenie sprzedaży poddasza do adaptacji o powierzchni 34,72 m2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sielecka 10 w Warszawie oferuje do sprzedaży pomieszczenie przeznaczone do adaptacji o powierzchni ok. 34,72 m² z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Parametry:

– Powierzchnia: ok. 34,72 m²

– Usytuowanie: IV ostatnie piętro (poddasze – brak windy)

Pomieszczenie aktualnie jest częścią nieruchomości wspólnej i przeznaczone jest do sprzedaży po formalnym przekształceniu na lokal mieszkalny, zmianie udziałów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości oraz założeniu księgi wieczystej. Koszty tych działań ponosi nabywca pomieszczenia.

Informacje dotyczące warunków technicznych realizacji inwestycji oraz przyjętego trybu postępowania udziela administrator. W celu obejrzenia pomieszczenia budynku przeznaczonego do adaptacji prosimy o kontakt telefoniczny z administratorem nieruchomości we wtorki i czwartki pod numerem 883 993 371 w godzinach 9.00 – 16.00.

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji wyboru oferenta, ponieważ wybrana oferta musi zostać zaakceptowana na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sielecka 10 przez Właścicieli Nieruchomości w formie stosownej uchwały. Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do pominięcia oferty lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

Zmiana zasad Konkursu nie skutkuje powstaniem prawa Uczestnika Konkursu do zwrotu kosztów poniesionych w związku z Konkursem. Informacja o jakichkolwiek zmianach zasad Konkursu zostanie podana na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane realizacją inwestycji proszone są o składanie propozycji zawierających cenę 1 m² powierzchni do adaptacji do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do dnia 30.11.2023 r. na adres administratora budynku, firmy:

GRS Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30 lok. 126H | 00-739 Warszawa

tel. 883 993 371

e-mail: info@report.pl


Dodaj komentarz