You are currently viewing Obowiązkowa Legalizacja Wodomierza Głównego przez MPWiK: Co Powinny Wiedzieć Firmy Administrujące Nieruchomościami ?

Obowiązkowa Legalizacja Wodomierza Głównego przez MPWiK: Co Powinny Wiedzieć Firmy Administrujące Nieruchomościami ?

 

  1. Wprowadzenie
   W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy administrujące nieruchomościami mają obowiązek przestrzegania terminów legalizacji wodomierzy głównych. Ten proces jest zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne (MPWiK).

  1. Terminy Legalizacji
   Firmy administrujące nieruchomościami powinny śledzić terminy legalizacji wodomierzy głównych, które są ustalane przez MPWiK. Brak przestrzegania tych terminów może skutkować konsekwencjami finansowymi.

  1. Koszty i Zakres Legalizacji
   MPWiK wykonuje legalizację wodomierzy głównych we własnym zakresie i na własny koszt. Firmy administrujące nieruchomościami powinny być świadome zakresu tych prac oraz być przygotowane na ewentualne koszty związane z koniecznością wymiany lub naprawy wodomierza.

  1. Prawna Kontrola Metrologiczna
   Wodomierze są poddawane prawnej kontroli metrologicznej, a informacje na ten temat są dostępne w komunikatach MPWiK. Firmy administrujące nieruchomościami powinny być zaznajomione z tymi przepisami, aby skutecznie zarządzać procesem legalizacji.

Dodaj komentarz