You are currently viewing Zmiany przepisów o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zmiany przepisów o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informujemy, że od dnia 01.12.2022 r weszły w życie przepisy Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków:

Najważniejsze zmiany jakie zostały prowadzone na podstawie ustawy to:
1) zwiększenie wysokości premii termomodernizacyjnej:
· 26 proc. (było 16 proc.) kosztów prac – termomodernizacja
· 31 proc. (było 21 proc.) kosztów termomodernizacji + OZE
· dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – termomodernizacja z montażem kotew
2) zwiększenie wysokości premii remontowej 25 proc. (było 15 proc.) kosztów prac
3) odmłodzenie zasobu (przy premii remontowej) – co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową

Dodaj komentarz